DOM ŽIDOVSKÝCH EXCELENTNOSTI

 

Stará synagóga v Balatonfürede, ktorá symbolizuje kontinuitu starého a nového, získala svoju podobu popri početných ochranárskych úlohách.Zrenovovaná časť, ktorá mala ťažký osud, zahŕňa jemne ladený a zdržanlivejší priestor, zatiaľ čo dizajn interiéru a pestrofarebný vzhľad nového krídla prispievajú ku gracióznejšiemu zážitku. 
Obnova a inovatívne využitie domu získalo v roku 2019 ocenenie ICOMOS.

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Využitie bývalej synagógy v Balatonfürede na kultúrne účely – Konštrukčné riešenie a interiérový dizajn Židovského domu excelentnosti
LOKALITA: Balatonfüred
ZÁKAZNÍK: Obec Balatonfüred; návrh interiéru na objednávku: Maďarský židovský kultúrny spolok
ČAS PLÁNOVANIA: 2014-2016
ČAS REALIZÁCIE: 2016

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Péter Sugár DLA, Piroska Varga DLA
ARCHITEKT: Marcell Balázs, Judit Boda, László Kara, Mónika Lamann, Dorottya Pentaller, Éva Szilágyi
HLAVNÝ NÁVRHÁR INTERIÉROV: Piroska Varga DLA
INTERIÉROVÝ ARCHITEKT: Ivett Fekete
GRAFICKÝ DIZAJN: Hedvig Rivó, Piroska Varga DLA
ARCHEOLÓGIA: Csaba László PhD.
ODBORNÍK NA ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK: András Pandula
ZÁHRADNÝ A KRAJINNÝ DIZAJN: Krisztina Wallner
STATIKA: András Nagy, Zsolt Tóth
STAVEBNÁ TECHNIKA: András Oltvai, Tamás Oltvai
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE: Csaba Czégeni
VŠEOBECNÁ REALIZÁCIA: Gótika Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
STAVEBNÁ ELEKTRINA: József Handó
VIZUÁLNY DIZAJN: Bence Miklós
FOTKY: László Francsics
ARCHÍVNY OBRÁZOK: Balatonfüredi Helytörténeti Gyűjtemény

PUBLIKÁCIE: 
Kiss Tamás: Hiánypótló épület - Zsidó Kiválóságok Háza, Balatonfüred. Magyar Építőművészet. 2018/04. lapszám. 58-63. oldal                            zdroj: https://meonline.hu/aktualis/tema/hianypotlo-epulet/

Martinkó József: Alapprogram - Zsinagógarekonstrukció és új kulturális központ Balatonfüreden. Octogon 2018/03, 143. lapszám. 42-49. oldal      zdroj: https://www.octogon.hu/files/12/143-lapszam-octogon.pdf

Bán Dávid: Merészség és hagyomány. Építészfórum. 2018.01.09.              zdroj: http://epiteszforum.hu/mereszseg-es-hagyomany

Átadták az Icomos-díjakat. Octogon. 2019.04.26.      zdroj: https://www.octogon.hu/epiteszet/atadtak-az-icomos-dijakat/

Ők kaptak az idén Icomos-díjat. Építészfórum. 2019.04.09. zdroj: https://epiteszforum.hu/ok-kaptak-az-iden-icomos-dijat

OCENENIA:
2019: ICOMOS-díj 

2019: Wienerberger "Tondach Rekonstrukciós Díj" kategória különdíj 

www.zsidokivalosagok.hu