FASORI EVANJELICKÝ KOSTOL

Osobitnú pozornosť si vyžaduje niekoľko prvkov fasády kostola postaveného v roku 1905 podľa projektov Samuho Petza: sú to sklenená mozaika lunety nad hlavným vchodom, pravdepodobne z dielne Mikšu Rótha, a centrálne rozetové okno, na ktorej druhej strane je chránený organ . Obnova hlavnej fasády tak znamenala komplexný pamiatkový manažment, ktorý realizoval ateliér s podrobným posúdením stavu, so zapojením mnohých odborníkov a jej súčasťou bola aj bezbariérovosť vhodná pre prostredie. 
 
CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Dokumentácia stavu a projektová dokumentácia potrebná na obnovu hlavnej fasády Fasori evanjelického kostola 
LOKALITA: Budapest, Városligeti fasor 17. 
ZÁKAZNÍK: Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség 
ČAS PLÁNOVANIA: 2019 
ČAS REALIZÁCIE: 2020
 
SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA 
ARCHITEKT: Marcell Gergely Horváth, Dorottya Répay, Bianka Gizella Somkutas
PAMIATKAR: Gergely Nagy Dr.
PROJEKTANT PODPORNEJ ŠTRUKTÚRY: Miklós Gálos Dr.
REŠTAUROVANIE SKLA: Gabriella Molnár, Brigitta Mária Kürtösi DLA 
REŠTAURÁCIA: Attila Faragó
ODBORNÍK NA STAVEBNÚ KONŠTRUKCIU Károly Nagy
FOTKY: Grafit Műterem, Bálint Jaksa