FASORI REFORMOVANÝ KOSTOL

 

Komplexnú renováciu národne chráneného Fasori reformovaného kostola v aleji plánuje a riadi Grafit Műterem. Renovácia „hovoriaceho kostola“ Aladára Árkaya z roku 1909 zahŕňa spevnenie strešnej konštrukcie, prestavbu veže na archív, modernizáciu elektrickej siete, vytvorenie komfortu 21. storočia vo verejných priestoroch a kompletnú rekonštrukciu fasády - teda aj vrátane reštaurovania unikátnej keramiky Zsolnay.

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Komplexná historická rekonštrukcia Fasori reformovaného kostola 
LOKALITA: Budapest, Városligeti fasor 5.
ZÁKAZNÍK: Štvrť reformovanej cirkvi Budapešť-Fasori
ČAS PLÁNOVANIA: 2018-2019
ČAS REALIZÁCIE: 2022

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA
ARCHITEKT: Zoltán Tömpe, Gergely Lezsovits, Dorottya Répay, Bianka Gizella Somkutas, Sára Torma
PAMIATKAR: Gergely Nagy Dr.
REŠTAUROVANIE SKLA: Ágnes Herczeg, Károly Payer
VÝSKUM OBNOVY SILIKÁTOV: Klára Csáki
OBNOVA SILIKÁTU: Károly Payer
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE: Károly Nagy
STAVEBNÁ TECHNIKA: Róbert Kristyán
MALIARSKE REŠTAUROVANIE: János Maszelka, István Bóna DLA
STATIKA: János Laczkovics
DIAGNOSTIKA BUDOV: Attila Kövesi
SGRAFFITO: István Bóna DLA
OBNOVA KAMEŇA: Dániel Lovas
STAVEBNÁ ELEKTRINA: Dávid Sándor
PROTIPOŽIARNA OCHRANA: Gabriella Pukánszky, Zoltán Vásárhelyi
OCHRANA DREVA: László Papp
LASEROVÉ SKENOVANIE: Máté Sipos
FOTKY: Grafit Műterem Kft., Greypixel Geometrics, Zoltán Tömpe, Klára Csáki, Ágnes Herczeg, Károly Payer, László Papp, Bálint Jaksa
PUBLIKÁCIE:
https://epiteszforum.hu/szecesszios-megujulas--a-fasori-reformatus-templom-kulso-felujitasa

https://www.travelo.hu/budapest/20230116-budapest-varosligeti-fasor-arkay-aladar-templom.html
ARCHÍVNY OBRÁZOK:
archívna snímka hlavnej fasády: Építő Ipar 1913 június 22, 25. szám, 271. oldal
plán poschodia: Építő Ipar 1913 június 29, 26. szám, 286. oldal
oddiele: Építő Ipar 1913 július 6, 27. szám, 296. oldal
archívna snímka v popredí: (1913): Budapest Főváros Levéltára: XV.17.d.329-33509/ 1 Építési engedélyezési tervdokumentáció (1873-2006), 3656. kis doboz
archívna snímka v popredí: (1984): Budapest Főváros Levéltára: XV.17.d.329-33509/ 1 Építési engedélyezési tervdokumentáció (1873-2006), 3656. kis doboz