KRÁLI A SVäTÍ – VÝSTAVA Z ÁRPÁDOVSKÉHO OBDOBIA, SZÉKESFEHÉRVÁR 

 

Výstava je najvýznamnejším podujatím súvisiacim s pamätným rokom 2022 Aranybulla v rámci programu Árpád-ház, azda najväčšia výstava Árpádovcov všetkých čias. Počas troch mesiacov bolo predstavených takmer 1000 predmetov z viac ako 10 krajín.Domovom výstavy je jeden z klenotov Székesfehérváru, pamiatkovo chránená budova starého cistercitského kláštora, ktorý dnes funguje ako múzeum, so 17 miestnosťami a historickou atmosférou. Ako úvod do výstavy je možnosť vstúpiť z novovybudovanej časti starého kláštora, kde našou úlohou bolo sprevádzať a usmerniť návštevníkov.Pamiatkovo chránený kláštor, v ktorom sa výstava koná, bol vzrušujúcou dizajnérskou úlohou tak z hľadiska pôdorysu, ako aj kvôli obmedzeniam ochrany. Okrem toho boli obmedzeniami také požiadavky umeleckej ochrany prichádzajúcich predmetov, medzi ktorými sme museli vyvážiť a nájsť premyslený jednotný obraz pokrývajúci celú výstavu.

 

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Králi a svätí - Vizuálny a interiérový dizajn dočasnej výstavy „Vek Arpádovcov“.
LOKALITA: Szent István Király Múzeum, Rendház, Székesfehérvár, Fő u. 6, 8000
ZÁKAZNÍK: Székesfehérvár Önkormányzata
ČAS PLÁNOVANIA: 2021-2022
ČAS REALIZÁCIE: 2022

KURÁTOR: Miklós Makoldi
TEXT: Miklós Makoldi, István Ringer Dr., Szabolcs Rosta Dr.
ODBORNÝ KOORDINÁTOR: Károly Belényesi Dr.
REALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRÁC VÝSTAVY: Grafit Műterem Kft.
SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA
HLAVNÝ NÁVRHÁR INTERIÉROV: Bianka Gizella Somkutas
INTERIÉROVÝ ARCHITEKT: Nóra Bíró, Alpár Gál-Tóth
GRAFICKÝ DIZAJN: Rezső Farkas Hódi
VIZUÁLNY DIZAJN: Grafit Műterem Kft.
STATIKA: János Laczkovics
SVETELNÝ DIZAJNÉR: Design and Light Kft., János Farkas
MUZEJNÁ PEDAGOGIKA: Piroska Nagy
REALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRÁC VÝSTAVY: Fehérép Kft.
INŠTALÁCIE NA MIERU: Profnet Kft.
REKONŠTRUKCIE A MINIATÚRY: Paririk Kft.
VITRÍNY: Faberban Kft.
TLAČ REKONŠTRUKCIÍ: Pigmenta Art Print Lab
POTLAČ TEXTILNÝCH INSTALÁCIÍ: Bigprint Hungary Kft.
TLAČIAREŇ: Don Design
DEKORAČNÉ PRÁCE: Dekor Dessant Bt.
USPORIADANIE VÝSTAVY: Ádám Csábi, Péter Gyenei, Marcell Kriván, Péter Laczkó, Tibor Németh
FOTKY: Bálint Jaksa
link: https://arpadok.hu/

 

Výstava Králi a svätí - Vek Árpádovcov je spojená s rekonštrukciou Múzea Szent Istvána Királyho v Székesfehérvári v rokoch 1006/2020. (I.29.) Realizovala sa s podporou vlády Maďarska na základe rozhodnutia vlády.

 

inštitúcie, ktoré výstavu organizujú: 

Magyarságkutató Intézet, Budapest

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest