MIESTO NA ODDYCH, JÁSZDÓZSA

 

Dali sme návrhy na turistické využitie pri Jászdózsa odhaleného archeologického náleziska z doby bronzovej a z čias Árpáda. Z miesta nedeštruktívneho výrubu, z tzv. Kápolnahalomu je za dobrého počasia vidieť až po Mátru. Pre výhľad a relaxáciu sme navrhli zakrivenú lavicu, na ktorej sa nachádzajú informácie; ďalším kruhovým hlavným prvkom je odkaz na bývalú kaplnku, ktorý bol doplnený ukazovateľmi vzdialenosti.

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Jászdózsa, Koncepčný plán vytvorenia oddychovej zóny pri archeologickom nálezisku Kápolnahalom
LOKALITA: Jászdózsa
ZÁKAZNÍK: Výskumné centrum humanitných vied Maďarskej akadémie vied, Obec Jászdózsa
ČAS PLÁNOVANIA: 2018

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA
ARCHITEKT: Zsuzsanna Szabó
VIZUÁLNY DIZAJN: Zsuzsanna Szabó