MODELOVÁ SCHÉMA ŠTVORCA

 

Zámery pripravené pre súťaž vzorov Lechner Központ, ktoré umožňujú rekonštrukciu rozšíriteľných rodinných domov v súlade s dnešnými potrebami a trendmi zo známeho typového zámeru "štvorec”. Navrhli sme variácie pre vidiecke aj mestské prostredie (pre väčšie pozemky, horizontálne sa rozširujúce stavby na vidieku, pre menšie pozemky, plány rozširujúce sa o prístavby v meste), z ktorých je mestský typ zakúpený a je možné ho voľne prezerať v Nemzeti Mintaterv Katalógus od roku 2020 (NMTK).

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Zakúpenie prostredníctvom Lechner Tudásközpont na tému ,,Nemzeti Mintaterv Katalógus 2020 – Családi házak mintatervek” („Katalóg národných modelových plánov 2020 – Vzorková schéma rodinných domov”)
ZÁKAZNÍK: Lechner Nonprofit Kft.
ČAS PLÁNOVANIA: 2019

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Varga Piroska DLA
ARCHITEKT: Marcell Gergely Horváth, Eszter Kocsik, Bianka Gizella Somkutas, Dorottya Répay, Gergely Lezsovits

OCENENIA:
Zakúpenie prostredníctvom Lechner Tudásközpont na tému ,,Nemzeti Mintaterv Katalógus 2020 – Családi házak mintatervek”

 

PUBLIKÁCIE:
Archdaily: An Urban Cube House in Hungary and a Port of Culture in Ukraine: 10 Unbuilt Projects Submitted to ArchDaily

link: https://www.archdaily.com/979708/an-urban-cube-house-in-hungary-and-a-port-of-culture-in-ukraine-10-unbuilt-projects-submitted-to-archdaily