MODLITEBŇA AGAPÉ

 

 Rozšírenie historickej sály bolo plánované už dlhšie, ale získavanie finančných zdrojov je dlhý proces, a komunita chcela mať modernú miestnosť, ktorá sa dá používať aj počas tejto doby. S menšími finančnými nákladmi, no s množstvom unikátnych riešení interiérového dizajnu sme tak vytvorili tento minimalistický duchovný priestor s dobrou akustikou, ktorý sa dokáže flexibilne prispôsobiť komunitným udalostiam.

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Rozšírenie modlitebne Svätodušnej cirkvi 
LOKALITA: Budapest
ZÁKAZNÍK: Agapé kongregácia Evanjelického svätodušného spoločenstva
ČAS PLÁNOVANIA: 2015
ČAS REALIZÁCIE: 2015

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Zsófia Szántay DLA, Piroska Varga DLA
VIZUÁLNY DIZAJN: Zsófia Szántay DLA
GRAFICKÁ POSTPRODUKCIA: Fruzsina Bitter, Bianka Gizella Somkutas