OBNOVA ARANY JÁNOS MÚZEUM , NAGYKŐRÖS 

 

Interiérové dizajnérske práce múzea, ktoré sa obnovuje v rámci pamätného roku Arany János (Arany200), spravoval Műterem.Po zmapovaní historických hodnôt budovy vyplynula hlavná výzva zo špecifík žánru stálej výstavy: zabezpečiť klasickým výstavným nástrojom praktické a dôstojné, no predovšetkým nadčasové architektonické zázemie a zachovať súvislosť s časťami, ktoré tiež využívajú digitálnu technológiu takým spôsobom, aby sa koncepcia nemenila, keď v priebehu času bude potrebná výmena.

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Interiérový dizajn expozície Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
LOKALITA: Nagykőrös
ZÁKAZNÍK: Obec mesta Nagykőrös
ČAS PLÁNOVANIA: 2017
ČAS REALIZÁCIE: 2018

HLAVNÝ NÁVRHÁR INTERIÉROV: Piroska Varga DLA
INTERIÉROVÝ ARCHITEKT: Ivett Fekete, Dorottya Répay, Márta Menkó, Júlia Nagy
REALIZÁCIA: Historiarch Kft; Profnet Kft.

VÝSTAVNÁ TECHNOLÓGIA: Ferenc Varga, Melinda Horváth, Károly Koppán
KURÁTOR: Heritage Consulting Kft.
STATIKA: László Erik Csökmei
STAVEBNÁ TECHNIKA: György Zolnai
STAVEBNÁ ELEKTRINA: György Filó, Gábor Mihály
GRAFICKÝ DIZAJN: Márton János Kemény
SVETELNÝ DIZAJNÉR: Ákos Juhász, Promika Kft.
ODBORNÍK NA ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK: András Pandula
DIGITÁLNY DIZAJN A REALIZÁCIA KOMPASU: András Bölcs
STOLÁR: László Erki, Pál Varga
FOTKY: László Francsics

PUBLIKÁCIE: 
Bán Dávid: Aranytól a kulákprésig. Építészfórum 2019.04.08.
forrás: http://epiteszforum.hu/aranytol-a-kulakpresig