OBNOVA FASÁDY, VASVÁRI 9.

 

Náš ateliér vypracoval plán obnovy vnútorných dvorových fasád 125-ročného domu v súvislosti s nadstavbou bytu v dome.Zvláštnosťou lokality sú dva štúdiové apartmány, v ktorých bývali aj nájomníci ako Károlly Ferenczy, či László Mednyánszky.Po posúdení hodnôt miestneho chráneného objektu bola vypracovaná komplexná projektová dokumentácia, ktorá kladie dôraz na obnovu čo najväčšieho počtu pôvodných prvkov, najmä na zjednotenie dverí a okien, na základe farebnosti z obdobia výstavby. 

 

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Plán obnovy chránenej vnútornej fasády, Vasvári Pál u. 9.
LOKALITA: 1061 Budapest, Vasvári Pál utca 9.
ZÁKAZNÍK: Vasvári utca 9. Társasház
ČAS PLÁNOVANIA: 2019-2020

VŠEOBECNÉ PLÁNOVANIE: Grafit Műterem Kft.
SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA
ARCHITEKT: Marcell Gergely Horváth, Bianka Gizella Somkutas


PAMIATKAR: András Veöreös Dr., Piroska Varga DLA
FOTKY: Grafit Műterem Kft., Google Maps