OKOLO KÖRÖSU, GYULA

 

Vedenie mesta hľadalo riešenie na využitie terasy reštaurácie v zhoršujúcom sa stave v centre mesta Gyula, na brehu Élővíz-kanála.V našej aplikácii sme odkazovali na zabudnutú históriu vzťahu medzi bývalým Fehér-Körösom a mestom cez systém terénnych schodísk, do ktorých sme vložili miniatúrny región Körös, s interaktívnou hrou na ovládanie rieky. 

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Mesto Gyula aplikácia environmentálneho plánovania manažmentu Körös-parti „terasa“
LOKALITA: Gyula
ZÁKAZNÍK: Magistrát mesta Gyula
ČAS PLÁNOVANIA: 2019

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Varga Piroska DLA
ARCHITEKT: Gergely Lezsovits, Marcell Gergely Horváth, Dorottya Répay, Bianka Gizella Somkutas