REUSE ITALY VÝBEROVÉ KONANIE, FALLEN CHURCH

 

Výberové konanie ReUse Italy spustené v roku 2020 je výzva pre dizajnérov, aby premenili historickú zrúcaninu kostola v Grottole, v malom meste v južnom Taliansku na koncertnú sálu, čím by sa vytvorilo nové atraktívne centrum v regióne, ktoré okrem prilákania návštevníkov do mesta, môže sa tiež stať formujúcou silou miestnej komunity. Základom plánu je návrh prístavby, ktorá zvýrazňuje hodnoty kostola a môže byť organicky prepojená s novou časťou. Zvyšné steny a stavebné konštrukcie budú len konzervované, cieľom je obnovenie priestorového zážitku a umiestnenie dizajnového programu. Použitie materiálov nových častí sa líši od zostávajúcej štruktúry, ale harmonicky zapadá a posilňuje jej funkciu. Dôležitou súčasťou konceptu je evokovanie spomienok na kostol. Okrem obnovenia priestorovej organizácie sme sa pokúsili zobraziť aj historické udalosti. Nové doplnkové časti kostola (výmena rohu, predpokladaný tvar strešnej konštrukcie) boli vytvorené rastrom, ktorý dostal farebný kódovací systém generovaný z histórie a známych udalostí kostola.Obnovenie priestorového systému, svetlo v obnovených priestoroch je dôležitým architektonickým prvkom, ktorý predstavuje jednotu neba a zeme, profánneho a posvätného, odkazuje na funkcie bývalého kostola a poskytuje možnosť jedinečného priestorového zážitku aj pre súčasnosť. Pri tvorbe funkcie sme okrem obnovenia priestorového zážitku a priestorovej štruktúry zohľadnili dobré výstavné podmienky, a to smerom do údolia aj smerom k mestu v 360-stupňovej panoráme.

 

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Reuse the Fallen Church Výberové konanie
LOKALITA: Grottole, Taliansko
ZÁKAZNÍK: Reuse Italy
ČAS PLÁNOVANIA: 2021

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA
ARCHITEKT: Bianka Gizella Somkutas, Dorottya Répay, Marcell Gergely Horváth
FOTKY: Reuse Italy


link: Reuse Italy home page
PUBLIKÁCIE:  https://epiteszforum.hu/fallen-church--a-grafit-muterem-palyamuve