RODINNÝ DOM, LAZARÉT


Manželský pár si pre svoj nový domov predstavoval reinterpretované dedinské priestory. S kuchyňou s dvojitou výškou a zoskupením spoločných funkcií pod otvoreným podkrovím, ako aj oddelením spální, sa podarilo zrealizovať dizajn jedinečného, no nenáročného rodinného domu.

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Návrh rodinného domu Pilisborosjenő
LOKALITA: Pilisborosjenő
ZÁKAZNÍK: magánszemély
ČAS PLÁNOVANIA: 2017
ČAS REALIZÁCIE: vo výstavbe

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA
ARCHITEKT: Judit Boda 
STATIKA: Dóra Szauer, János Laczkovics
STAVEBNÁ TECHNIKA: Róbert Goda 
STAVEBNÁ ELEKTRINA: Gábor Horváth 
GRAFICKÁ POSTPRODUKCIA: Fruzsina Bitter, Eszter Kocsik