RODINNÝ DOM, PALOZNAK


Predchodca Bazalt-házu v Tihany od toho istého zákazníka s viacerými modernejšími prvkami a menej obmedzení čo sa týka sídliskového obrazu. Výhľad už aj tu bol ústrednou organizačnou silou, takže charakter budovy, ktorá je o niečo väčšia a modernejšia vo svojej hmotovej formácii, ako tá v Tihany, by bola dodala asymetrická strecha a z nej vychádzajúca terasa.
 

CELÝ NÁZOV PROJEKTU:  Náčrt plánu rodinného domu Paloznak
LOKALITA: Paloznak
ZÁKAZNÍK: súkromný zákazník
ČAS PLÁNOVANIA: 2013

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA
ARCHITEKT: Dalma Fix, Ivett Fekete
VIZUÁLNY DIZAJN: Ivett Fekete
GRAFICKÁ POSTPRODUKCIA: Fruzsina Bitter