SCHODISKO FORTUNA 

 

Prevádzkovateľ reštaurácie Fortuna chcel priame prepojenie medzi jednou bránou na prízemí a zadnou terasou tak, aby vstupný priestor zostal priehľadný.Hlavným cieľom architektonického konceptu je, aby bolo schodisko maximálne oddelené od existujúcich konštrukčných a historických prvkov. Šesť presklených schodíkov a nerezové zábradlie nerušia charakter budovy, dávajú jej skôr charakter, akoby sa vznášala medzi minulosťou a súčasnosťou.

CELÝ NÁZOV PROJEKTU:  Rekonštrukcia Reštaurácie Fortuna - návrh interiéru a návrh preskleného schodiska 
LOKALITA: Budapest
ZÁKAZNÍK: Fortuna Palota Kft.
ČAS PLÁNOVANIA: 2016
ČAS REALIZÁCIE: 2016


SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA
ARCHITEKT: Judit Boda
STATIKA: Attila Lepp-Gazdag
VŠEOBECNÉ PLÁNOVANIE: András Hertendi, Ferroconstruct Kft.
GRAFICKÁ POSTPRODUKCIA: Eszter Kocsik
FOTKY: Grafit Műterem Kft.