SZÉPKILÁTÁS-PROJEKT

 

Konštrukcia podlažia vily z roku 1934 s modernou interpretáciou prvkov pôvodnej budovy pripomínajúcej Bauhaus tak, aby nová časť bola jasne odlíšiteľná, no zároveň svojou hmotou a štruktúrou vyžarovala harmóniu s existujúcou. Potreby klienta, susedný dom Kozma, ktorý definuje pouličnú scenériu, a mimoriadny výhľad tiež formovali konečný výsledok.

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Stavebný zámer nadstavby a obnovy horného podlažia dvojbytového bytového domu na Bimbó utca
LOKALITA: Budapest, Rózsadomb
ZÁKAZNÍK: súkromná osoba
ČAS PLÁNOVANIA: 2019-2020

SENIOR ARCHITEKT DIZAJNÉR: Piroska Varga DLA
ARCHITEKT: Gergely Lezsovits, Marcell Gergely Horváth
STATIKA: Tamás Kotró, Gábor Szabó
STAVEBNÁ TECHNIKA: Róbert Goda
STAVEBNÁ ELEKTRINA: Gábor Horváth
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE: Károly Nagy
GRAFICKÁ POSTPRODUKCIA: Fruzsina Bitter
FOTKY: Réka Kovács, Grafit Műterem Kft.
ARCHÍVNY OBRÁZOK: 
Kozma Lajos modern épületei, TERC Kiadó, Budapest, 2006. 147. old.