VÝSTAVA PÚŠTNYCH POKLADOV, HORTOBÁGYI NEMZETI PARK 

 

Púštna Klenotnica vznikla premenou tvorivých dielní umiestnených v zadnom trakte Návštevníckeho centra, ktoré boli pre plánovaný výstavný koncept prepojené a vytvorili sme tak sériu prepojených výstavných miestností zložených z rôznych púštnych farieb. Výstava Púštna Klenotnica sa zameriava na hodnoty chovu zvierat na púšti, ktoré tvorili určujúci finančný základ života roľníkov a trhových miest. Hlavná múzejná linka je zameraná na prezentáciu remesiel pre základné potreby a je doplnená o interaktívnu pátraciu linku.Na základe charakteristík miestností a obmedzeného priestoru boli steny zmenené na prezentačnú plochu s jedným výrazným predmetom použitia.

 

CELÝ NÁZOV PROJEKTU: Interiérový dizajn výstavy Hortobágyi Nemzeti Park – Púštna Pokladnica
LOKALITA: Hortobágyi Nemzeti Park - Púštny poklad (Bývalý Lifestyle Yard)
ZÁKAZNÍK: Hortobágyi Nemzeti Park Predstavenstvo
ČAS PLÁNOVANIA 2019-2020
ČAS REALIZÁCIE: vo výstavbe

VŠEOBECNÉ PLÁNOVANIE: TIM Tervező és Beruházásbonyolító Kft.
Leitende Innenarchitekt: Piroska Varga DLA
Innenarchitektin: Dorottya Répay, Bianka Gizella Somkutas
 

STAVEBNÁ ELEKTRINA: Két Turul Bt.
GRAFICKÝ DIZAJN: Rezső Farkas Hódi
DIGITÁLNY OBSAH, DIGITÁLNY DIZAJNÉR: Xorxor - Gáspár Hajdu
KURÁTOR, PÍSANIE SCENÁROV: Mária Márta Koticsné Magyari
INTERPRETAČNÝ TEXT: Piroska Nagy (Toborc Bt.)
ODBORNÍK: János Dani Dr. - archeológie, Mária Márta Koticsné Magyari - národopis, etnografia, Lajos Kozák - trvalo udržateľného rozvoja
MUZEJNÁ PEDAGOGIKA: Réka Borzsák
OBRAZ, INFOGRAFIKA, INFORMAČNÝ SYSTÉM: Rezső Farkas Hódi
OCHRANA UMENIA, PLÁN OBNOVY: Ilona Csilla Tóth
PROTIPOŽIARNA OCHRANA: Gábor​​​​ Farkas
GRAFICKÁ POSTPRODUKCIA: Viktória Pálfy (Grafit Műterem Kft.)
FOTKY: Grafit Műterem Kft.

 

PONUKOVÉ KONANIE: 

“Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt {GINOP-7.1.9-17-2018-00024}