FASORI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
 

A fasori evangélikus templom tudományos dokumentációjához készült értékleltár kiemelten csak a főhomlokzattal és a rajta található nagy értékű kulturális örökségi elemekkel foglalkozik. A Róth Miksa által készített, 24 ólomüveg panelből álló rózsaablak, és a „Krisztus és a gyermekek” című üvegmozaik murália is, amely a főbejárat lunettájában helyezkedik el, halaszthatatlan restaurálást igényelt. További megőrzésüknek pedig fontos feltétele volt az épületmozgások következtében elmozdult, megrepedt kőelemek megerősítése, a tető vízelvezetésének megoldása, és a falak vizesedésének megszüntetése is. A leltár magában foglalja a 2013-as műemlékké nyilvánítás előtt a homlokzat részévé vált elemeket (lámpák, akadálymentesítő korlátok), amelyek cseréje műemlékhez méltó változatokra szintén szükségessé vált.

TELJES PROJEKTNÉV: Fasori Evangélikus Templom főhomlokzat-felújításához szükséges állapot- és tervdokumentáció
HELYSZÍN: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17.
HELYRAJZI SZÁM: 33501
MŰEMLÉKI AZONOSÍTÓ: 8011
MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM: 163660
MEGRENDELŐ: Budapest – Fasori Evangélikus Egyházközség
KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2019.06.25.
MŰEMLÉKI SZAKÉRTŐ: Dr. Nagy Gergely
KÉSZÍTŐ-KÉPVISELŐ: Varga Piroska DLA
KÉSZÍTŐ-ADATFELVEVŐ: Horváth Marcell Gergely, Lezsovits Gergely, Répay Dorottya, Somkutas Bianka Gizella
ARCHÍV KÉP:

archív fotó: Építő Ipar 1906 június 10., 23. szám, 217. oldal