FASORI REFORMÁTUS TEMPLOM
 

A szerteágazó építéstörténeti kutatást és szakértői véleményeket a tudományos dokumentáció részeként készült értékleltár teszi kézzelfoghatóvá. A templomból és lelkészi hivatalból álló épületegyüttes olyan műemléki értékei mellett, mint a neves korabeli művészek alkotásai (a nagyszabású Angster-orgona, a belső tér stukkói és majolikadíszei, az úrasztala, a hézagmentes padlómunkák, Róth Miksa színes ólomüveg ablakai, a többször elhurcolt majd újraöntött harangok, az összesen 453 darab Zsolnay kerámia, a vízköpők, a lakatosmunkák), számba veszi a további történeti értékkel bíró rekvizítumokat, például az átalakítások nyomán variálódó, építéskori nyílászárókat. Kibontakozik belőle a felújítások, funkcióbeli igények változásának, a gyülekezet növekvő létszámának története, és felhívja a figyelmet a nemkívánatos utólagos toldalékokra, vagy már hiányzó értékek visszaállításának lehetőségeire is, mint az előtér ismeretlen okból eltűnt díszes falfestése, vagy a lelkészi hivatal bejárai oszlopának díszítése.

TELJES PROJEKTNÉV: Fasori Református Templom átfogó műemléki felújítása
HELYSZÍN: 1071 Budapest, Városligeti fasor 5.
HELYRAJZI SZÁM: 33509/1
MŰEMLÉKI AZONOSÍTÓ: 859
MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM: 15585
MEGRENDELŐ: Budapest – Fasori Református Egyházközség
KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2019.04.01.
MŰEMLÉKI SZAKÉRTŐ: Dr. Nagy Gergely
KÉSZÍTŐ-KÉPVISELŐ: Varga Piroska DLA
KÉSZÍTŐ-ADATFELVEVŐ: Tömpe Zoltán, Somkutas Bianka Gizella, Lezsovits Gergely, Répay Dorottya


ARCHÍV KÉP: 

archív fotó: Építő Ipar 1913 június 22, 25. szám, 271. oldal