Hadik-tető
 

Svarcz Jenő impozáns épületének mai homlokzata jelentősen eltér az eredeti tervekben látható neobarokk irányú verziótól, de a megvalósult szecessziós-eklektikus, orientalizáló külsőt is többször drasztikusan egyszerűsítették az idők folyamán. A Bartók Béla út ikonikus házának lakóközössége egy 21. századi korszerűsítéssel párhuzamosan minél több eredeti elem visszaállítását határozta el, mint a legendák övezte Csontváry-műtermem ovális ablaka, vagy a Gárdonyi tér felőli tetőszakasz eltűnt tornyai. Figyelemre méltó, hogy ezek a háborút átvészelték, és későbbi átalakításoknak estek áldozatul.
A tetőszerkezet felújításának megtervezése három ütemre oszlik. A Bercsényi utca felőli első ütem díszműbádog elemeire gyártmánytervek készültek, amit pontos adatok hiányában egy nagyon alapos csúcsdísz-kutatás előzött meg. A további homlokzati elemek kutatásához fontos támpontot adott Svarcz hitelesebb állapotban fennmaradt, Király utca 51. alatti háza, mely a Hadik-ház édestestvérének is tekinthető.

TELJES PROJEKTNÉV: Bartók Béla út 36-38. társasház tetőszerkezetének felújítási és örökségvédelmi tervei
HELYSZÍN: 1111, Budapest Bartók Béla út 36.-38.
HELYRAJZI SZÁM: 4988
MŰEMLÉKI AZONOSÍTÓ: 1037
MEGRENDELŐ: Bartók Béla út 36-38. számú társasház
KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2019.01.
KÉSZÍTŐ-KÉPVISELŐ: Varga Piroska DLA