Régi zsidó temető kerítésfelújítása, Tokaj

 

A MAZSÖK temetőrekonstrukciós programjának részeként indult helyreállítási projekt. Tokaj régi zsidó temetőjét a lerombolt Rákóczi-vár területén a 18. század közepétől 1921-ig használták, jelenleg ártéren fekszik. Régészeti és építészeti munkák összehangolásán, a megmaradt falrészek rekonstrukciós terveinek elkészítésén és a terület árvízmentesítésének megoldásán dolgoztunk a középkor tárgyi emlékeit őrző helyszínen.

TELJES PROJEKTNÉV: Tokaj 1. zsidó temető kerítésfelújítás örökségvédelmi bejelentési terve
HELYSZÍN: Tokaj
ÉPÍTTETŐ: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)
TERVEZÉS IDEJE: 2019

VEZETŐ TERVEZŐ: Sugár Péter DLA, Varga Piroska DLA
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK: Répay Dorottya, Somkutas Bianka Gizella, Horváth Marcell Gergely
STATIKA: Laczkovics János
MŰEMLÉKI SZAKÉRTŐ: Simon Zoltán
RÉGÉSZET: Makoldi Miklós
GEODÉZIA: Fabu Csaba
GRAFIKAI UTÓMUNKA: Kocsik Eszter, Bitter Fruzsina
FOTÓ: Grafit Műterem Kft.